×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تأمین فولاد موردنیاز دستگاههای اجرایی


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص الحاق 400 هکتار اراضی به محدوده شهر رشت


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ناحیه تربت جام


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ناحیه مغان


رأی شماره835 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض به رأی کمیسیون ماده77 قانون شهرداری


رأی شماره 834هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 19823 4275 211 مورخ 11 11 1384 سازمان امور مالیاتی کشور


رأی شماره832 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 5 تبصره یک و قسمت اول تبصره 2 مصوبه پنجاه وهفتمین جلسه مورخ 17 12 1387


رأی شماره831 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دائر به قابل استماع نبودن شکایت علیه صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز در دیوان عدالت اداری


رأی وحدت رویه شماره 709 هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص صلاحیت دادگاه کیفری استان


اصلاح ردیف 4 جدول تصویب‌نامه موضوع تعیین مناطق نمونه گردشگری


تصویب‌نامه درخصوص فوق‌العاده نوبت کاری و سختی شرایط محیط کار کارکنان اورژانس استان تهران


قانون اصلاح قانون بودجه سال 1387 کل کشور


قانون الحاق دو بند به ماده (7) قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب1364


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری


تصویب‌نامه درخصوص تعیین بیست منطقه در استان کرمانشاه به عنوان مناطق نمونه گردشگری


تصویب‌نامه درخصوص واحدهای تولیدی جدیدالاحداث در داخل شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان کرمانشاه مشمول معافیت مالیاتی به مدت ده سال


قانون موافقتنامه تجارت ترجیحی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری مردمی بنگلادش


قانون الزام دولت به پیگیری حقوق جانبازان و قربانیان جنگ شیمیایی علیه جمهوری اسلامی ایران


آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری (قسمت سوم)


آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری (قسمت دوم)