×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.

اصلاح ماده (3) اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی


اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (42) قانون بودجه سال1392 کل کشور


اصلاح تصویب‌نامه شماره 234403 ت47614هـ مورخ 29 11 1390


الحاق ماده (13) به آیین‌نامه اجرایی بند (19) قانون بودجه سال 1392 کل کشور


تصویب‌نامه درخصوص افزایش میزان جریمه‌های نقدی موضوع قانون اصلاح ماده (13) قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی


تصویب‌نامه در خصوص افزایش حداقل و حداکثر جزای نقدی در قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات


تصویب‌نامه درخصوص نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح مجموعه شهری قزوین


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص باغات کرج


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح انتقال پادگان تبریز


آئین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال 1393 کل کشور


آئین‌نامه اجرایی تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 کل کشور


تصویب‌نامه درخصوص افزایش نرخ گاز مایع (کپسولی)، گاز مایع بالک، نفت سفید و نفت کوره


تأیید انتخاب رئیس دانشگاه فردوسی مشهد


تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سمنان


تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران


تأیید انتخاب رئیس دانشگاه اراک


تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران


تأیید انتخاب رئیس دانشگاه شهیدباهنر کرمان


تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علامه طباطبایی