×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.

بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور شماره7670 87 1


آیین‌نامه تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات


اصلاح بند (13) ضوابط اجرایی بودجه سال 1387 کل کشور


تصویب‌نامه درخصوص معافیت مالیاتی موضوع ماده(132)قانون مالیاتهای مستقیم در واحدهای تولیدی جدیدالاحداث در شهرکها و نواحی صنعتی در استان زنجان


تصویب‌نامه در خصوص تعیین مناطق نمونه گردشگری در استان زنجان


قانون موافقتنامه معاضدت قضائی در زمینه امور حقوقی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تونس


مصوبه « الحاق یک بند به ماده3 آیین‌نامه تشکیل هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و مناظره (مصوب جلسه 553 مورخ 7 11 1382)»


مصوبه « اصلاح و تکمیل بند 3 ماده2 آیین‌نامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان»


اصلاح تصویب‌نامه درخصوص تعیین کارگروهی بعنوان نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور


تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور درخصوص تغییر در بن ویژه ماه مبارک رمضان


قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس


قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه بین‌المللی روغن و کنسرو زیتون


قانون موافقتنامه سرویسهای هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر


قانون الحاق به موافقتنامه اصولی بین دولتهای طرفهای موافقتنامه چندجانبه اصولی راجع به حمل و نقل بین‌المللی برای ایجاد دالان اروپا ـ قفقاز ـ آسیا و موافقتنامه راجع به تأمین مالی مشترک دبیرخانه دائمی کمیسیون بین دولتی


تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور درخصوص تعیین اراضی قابل انتقال موضوع ماده (6) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب1387ـ


اصلاح تبصره(4) الحاقی موضوع بند (2) تصویب‌نامه شماره103739 ت39442هـ مورخ 24 6 1387


تصویب‌نامه در خصوص تعیین کارگروهی به عنوان نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در کمیته دایمی پدافند غیرعامل کشور


تصویب‌نامه در خصوص تعیین پنجاه و شش منطقه در استان مازندران به عنوان مناطق نمونه گردشگری


الحاق یک متن به انتهای تصویب‌نامه موضوع کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی برای احداث مساجد، مصلاها و مدارس علمیه


تصویب‌نامه درخصوص مجوز وزارت بازرگانی نسبت به فروش تدریجی باقیمانده سهام فولادمبارکه از طریق کارگزار معرفی‌شده از سوی سازمان بورس