×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تشکیل کارگروهی برای اعمال اختیارات هیئت وزیران درخصوص آزادراه تهران ـ شمال با مسئوولیت وزیر راه و ترابری


آیین‌نامه معاملات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای


آیین‌نامه معاملات شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام)


آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی


آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ـ مصوب1384ـ و ماده (57) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب1384ـ


تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای امیرمنصور برقعی به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور در توزیع و ابلاغ اعتبارات در جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1387 کل کشور


تصویب‌نامه درخصوص تعیین وزیران صنایع و معادن، دادگستری و بازرگانی به عنوان اعضای شورای عالی اداری


تصویب‌نامه درخصوص مستثنی شدن واحدهای استانی نهضت سوادآموزی از طرح تجمیع مدیریتهای استانی وزارت آموزش و پرورش


تصویب‌نامه درخصوص تعیین عوارض صادراتی گندم و آرد


قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن


قانون الحاق یک تبصره به ماده (80) قانون تأمین اجتماعی مصوب1354 و ماده (153) قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب1366 و ماده (171) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب1370


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص بررسی تأمین آب موردنیاز مجموعه شهری تهران در کمیته‌ای به مسئولیت وزارت نیرو و عضویت وزارت کشور و وزارت جهاد کشاورزی


رأی شماره 1421 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال موادی از اساسنامه شرکتهای زراعی مصوب هیأت وزیران


رأی شماره 1036 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور


رأی شماره 1299 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه شماره 543 مورخ 24 7 1382 شورای اسلامی شهر شاندیز


رأی شماره 928 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تبدیل وضعیت مستخدمین از آزمایشی به رسمی


رأی شماره 926 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص استخدام متعهدین خدمت به آموزش و پرورش با اتمام موفقیت‌آمیز دوره مربوطه


رأی شماره 85 ـ723 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فوق‌العاده جذب و نگهداری مستخدمین قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی که در مناطق محروم و دورافتاده و جنگی انجام وظیفه می‌کنند


رأی شماره 1139 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص خدمات رفاهی و تشویقی و کمک هزینه مسکن مستخدمان دولت


رأی شماره 902 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فوق‌العاده کارانه