×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.

تنفیذ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر نیاسر


تنفیذ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر ایرانشهر


تنفیذ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر نائین


اصلاح ماده (18) آیین‌نامه اجرایی آموزشگاههای رانندگی مورخ 15 12 1383


تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور درخصوص پرداخت مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (1 500 000 000) ریال از محل اعتبار تملک داراییهای سرمایه‌ای ردیف (503839) به وزارت جهادکشاورزی


تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور درخصوص پرداخت مبلغ پانزده میلیارد (15 000 000 000) ریال از محل اعتبار تملک داراییهای سرمایه‌ای ردیف (503936) به سازمان هواشناسی کشور


تصویب‌نامه درخصوص الحاق ردیف شماره 103002 قانون بودجه سال 1386 کل کشورموضوع اعتبار مربوط به بازپرداخت بدهی به بانکهای تجاری تخصصی


تصویب‌نامه درخصوص تضمین بازپرداخت نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت مربوط به وزارت راه و ترابری و شرکتها و سازمانهای تابعه


تصویب‌نامه درخصوص نحوه پرداخت فوق‌العاده جذب کارمندان دستگاههای اجرایی در صورت انتقال یا مأموریت


رأی شماره292، 293 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال دستورالعملهای شماره 1566 ب‎ط‎ه‍ م مورخ 29 10 1382 و 1028 ب‎ ط‎ ه‍ـ م مورخ 16 8 1383 شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‎های نفتی ایران


رأی شماره 286، 287 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تبصره ماده 10 آیین‎نامه نحوه و ترتیب پذیره و اهدائی موضوع تصویب‎نامه شماره 13078 مورخ 22 2 1365 هیئت وزیران


رأی شماره 181 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند 48 مجموعه بخشنامه‎های ثبتی تا مهر 1365 و دستورالعمل شماره15273 34 1 مورخ2 5 1380 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور


رأی شماره 326 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال دستورالعمل جذب و پذیرش نیروی انسانی در صنعت نفت به شماره 356ـ1 28 مورخ 9 2 1381


رأی شماره 321 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند یک نظریه مورخ 13 3 1377 کمیسیون مدیران ستادی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور


رأی شماره 327 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ماده 2 بخشنامه شماره 3210 د م مورخ 24 11 1371 وزیر جهاد سازندگی


رأی شماره 273 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 34037 22 2 مورخ 31 6 1378 سازمان امور اداری و استخدامی کشور


رأی شماره 291 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ردیف6 بند(ب) دستورالعمل شماره15929 2020 مورخ 27 2 1384 سازمان تأمین اجتماعی


رأی شماره 319، 320 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 4195 34 1 مورخ 26 2 1383 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور


رأی شماره316 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند 63 مصوبه مورخ6 10 1379 شورای اسلامی شهر ارومیه


اصلاح ماده (24) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن