×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.

بخشنامه به دادستان‌های عمومی و انقلاب دادگاه‌های انقلاب اسلامی کشور


بخشنامه به رؤسای محترم کل دادگستری‌های سراسر کشور


اختصاص سهمیه برای داوطلبان شهرستانهای قلعه گنج، منوجان و رودبار ‏جنوب استان کرمان در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و مامایی


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع ‏شهر سراوان


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع ‏شهر جویبار


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع ‏شهر مریوان


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع ‏شهر کازرون


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع ‏شهر ابرکوه


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع ‏شهر بافت


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع ‏شهر قروه


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع ‏شهر بانه


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع ‏شهر کمیجان


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع ‏شهر لار


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع ‏شهر کهنوج


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع ‏شهر آبیک


آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات


تصویب‌نامه در خصوص تعیین وزارت نفت به نمایندگی از سوی ‏دولت جمهوری اسلامی ایران، نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت ملی نفت ایران


تصویب‌نامه در خصوص تعیین قیمت خرید تضمینی ارقام مشابه در گروههای ‏چهارگانه برنج برای سال 1386‏ شماره


دستورالعمل مواد 8، 15 و تبصره ماده 2 آیین‌نامه اجرایی بند الف ماده131‏برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


رأی شماره 196 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال دستورالعمل شماره24561 34 1 ‏مورخ 10 10 1379 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور