×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.

آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده(1) و بند (ج) تبصره (2) ماده(2) قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی ـ مصوب1383ـ


آیین‌نامه اجرایی صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی


تصویب‌نامه درخصوص تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی سال 1386 ـ 1385


قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه‌های پرستاری


قانون الغاء بند (ظ) تبصره (14) قانون بودجه سال 1386 کل کشور


قانون اصلاح ماده (3) قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب1374


تصویب‌نامه درخصوص تعیین وزیر امور خارجه به عنوان ریاست ستاد مشارکت در بازسازی افغانستان


تصویب‌نامه درخصوص الحاق وزیر رفاه و تأمین اجتماعی به ترکیب شورای مسکن کشور


تصویب‌نامه درخصوص هزینه نمودن اعتبارات موضوع بند (11) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 کل کشور


تصویب‌نامه درخصوص دایر نمودن « فرمانداری ویژه» در شهرستانها


رأی وحدت رویه شماره 684 هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص بزه قاچاق


اصلاح بند (1) تصویب‌نامه درخصوص ستاد راهبری و هماهنگی‏ توسعه استان خوزستان


تصویب‌نامه درخصوص تغییر تعرفه همودیالیز با بافربیکربنات‏


تصویب‌نامه درخصوص تبدیل روستای فخرآباد به شهر


آیین‌نامه اجرایی تبصره (13) قانون بودجه سال 1386 کل کشور


تصویب‌نامه درخصوص عرضه 5% از سهام شرکتهای بیمه و بانکها در بورس


تصویب‌نامه درخصوص عرضه 40درصد از سهام شرکتهای ملی صنایع مس ایران، فولادمبارکه و آلومینیوم ایران در بورس


اصلاح موادی از اساسنامه دانشگاه تربیت مدرس


لزوم تدریس به زبان فارسی در کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور


عضویت نماینده سازمان ملی جوانان در شورای فرهنگی، اجتماعی زنان