×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.

اصلاح ماده(7) آیین‌نامه بهبود وضعیت حمل و نقل و ترافیک شهر تهران


اصلاح ماده (5) آیین‌نامه اجرایی بندهای « و» و « ی» ماده (145) قانون‏ برنامه چهارم توسعه اقتصادی، ‏اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


اصلاح تصویب‌نامه موضوع جایگزینی جداول آئین‌نامه اجرایی تبصره (2)‏‏ قانون بودجه سال 1385 کل کشور‏


تصویب‌نامه درخصوص الگوی مصرف برق خانگی مناطق عادی


تصویب‌نامه در مورد تقسیمات کشوری راجع به شهرستان فردوس‏ از استان خراسان رضوی‏


اساسنامه مؤسسه هنرمندان پیشکسوت


اصلاح ماده (11) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه ‏اقتصادی، اجتماعی و ‏فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


اصلاح آیین‌نامه تشکیل شورای عالی سلامت و امنیت غذایی


اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 کل کشور‏


اصلاح تصویب‌نامه شماره 101873 ت35209هـ مورخ 22 8 1385‏


تنفیذ تصویب‌نامه موضوع معافیت سود بازرگانی بنادر آبادان، خرمشهر چوئیبده ‏تا پایان سال 1383‏


تصویب‌نامه درخصوص محدوده منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی از شمال‏ به جاده اهواز ـ ماهشهر ـ ‏سربندر‏


تصویب‌نامه راجع به ضوابط تشخیص موارد ازکارافتادگی کلی و جزیی و یا ‏بیماریهای ناشی از کار یا ‏ناشی از غیر کار و فوت کارگر و میزان قصورکارفرما‏ در انجام وظایف محوله قانونی‏


تصویب‌نامه راجع به واگذاری سهام مجتمع صنعتی گوشت فارس به روش مزایده‏


تصویب‌نامه در مورد ورود کالاهایی که از بندرامام خمینی (ره) وارد کشور می‌شوند


تصویب‌نامه راجع به انتخاب آقای امیرمنصور برقعی به عنوان نماینده ویژه ‏رییس جمهور در توزیع اعتبارات ‏مندرج در قانون اصلاح جداول شماره (4)و (8) ‏قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ‏جمهوری اسلامی ایران


مصوبه نماینده ویژه رئیس جمهور و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز


اصلاح تصویب‌نامه ضوابط اجرایی بودجه سال 1385 کل کشور‏


تصویب‌نامه راجع به منطقه نمونه گردشگری شهرستان لاهیجان‏


قانون اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی ‏و فرهنگی جمهوری ‏اسلامی ایران و بودجه سال 1385 کل کشور