×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.

تصویب‌نامه راجع به اعطاء نشان دولتی «درجه سوم لیاقت و مدیریت» به آقای عباس رشیدی


تصویب‌نامه راجع به اعطاء نشان دولتی «درجه سوم لیاقت و مدیریت» به آقای محمد فدایی اشیانی


تصویب‌نامه راجع به اعطاء نشان دولتی «درجه سوم لیاقت و مدیریت» به آقای سید عبدالوحید کلانتری


تصویب‌نامه راجع به اعطاء نشان دولتی «درجه سوم لیاقت و مدیریت» به آقای سید امیر مؤید علایی


تصویب‌نامه راجع به اعطاء نشان دولتی «درجه سوم لیاقت و مدیریت» به آقای هوشنگ نوبری


تصویب‌نامه راجع به اعطاء نشان دولتی «درجه سوم پژوهش» به خانم هاله بختیار


اصلاح و تکمیل ماده3مصوبه «تشکیل هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی ومناظره (ویژه معارف و علوم‌انسانی)»


اصلاح ماده (3) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی گسترش بنگاههای کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین


آیین‎نامه حمایت از تأمین مسکن گروههای کم درآمد در شهرهای کوچک


تصویب‌نامه در خصوص تعرفه‌های واحدهای تجاری و خدماتی و مسکونی


تصویب‌نامه راجع به تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال 1385


تصویب‌نامه راجع به جایگزینی جداول آیین‌نامه اجرایی تبصره (2) قانون بودجه سال1385 کل کشور


تصویب‌نامه راجع به انتخاب آقایان علیرضا محفوظی، سـیدیحیی ضـیائی و سـیدرحمت‌اله اکرمی به‌ عنوان اعضای هیئت عالی نظارت مذکور در ماده (37) آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری


‌آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی


تصویب‌نامه در خصوص منطقه‌های بولاخلار درنیر، نئور در خلخال، جنگلهای فندق‌لو، ازنا درخلخال، ساحل ارس، سرعین، گیلارلو در گرمی، خیاوتاگردولی در مشگین شهر و آلوارس به عنوان منطقه های نمونه گردشگری ملی


تصویب‌نامه راجع به ارائه گزارش صورتهای مالی توسط اعضاء هیئت مدیره شرکتهای دولتی به بازرس قانونی


رأی وحدت رویه شماره 690-3 5 85 هیأت عمومی دیوان عالی کشور


اصلاح آیین‌نامه بهبود وضعیت حمل و نقل و ترافیک شهر تهران


اصلاح تبصره (8) الحاقی ماده (2) آیین‌نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (مأموران ثابت)


آیین‎نامه اجرایی بند « ح» تبصره (16) قانون بودجه سال 1385 کل کشور