×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.

اصلاح بند (ب) تصویب‌نامه موضوع انتخاب آقای فرهاد رهبر معاون رئیس جمهور در انجام جابجایی اعتبارات سال 1385


اصلاح بند (1) تصویب‌نامه شماره 23831 ت28419هـ مورخ 21 5 1383


اصلاح بند « الف» ماده (1) آیین‌نامه اجرایی ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ


اصلاح تصویب‌نامه موضوع انحلال سازمان ملی بهره‌وری ایران


آیین‌نامه اجرایی ماده (14) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان


تصویب‌نامه درخصوص عضویت وزیر دادگستری به ترکیب اعضای ستاد ساماندهی امور ایرانیان خارج از کشور


تصویب‌نامه درخصوص برگزاری « اولین گردهمایی بین‌المللی صنایع پالایش نفت»


اصلاح بند (4) تصویب‌نامه شماره603 ت15360هـ مورخ 26 1 1375


تصویب‌نامه راجع به مرز بین شهرستان‌های سمنان و دامغان شماره 18758 ت31515ک


قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف وجلوگیری ازفرار مالی درمورد مالیات بردرآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلغارستان


رأی شماره 67 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری


رأی شماره 33 الی 39 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ساعات خدمت کارکنان آموزشی وزارت آموزش و پرورش در یک هفته


رأی شماره73 ـ74 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص آراء صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری شماره هـ 82 110 و 13


رأی شماره 72 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به درخواست ابطال برگ جریمه بکارگیری غیرمجاز اتباع خارجه شماره هـ 82 65


رأی شماره 91 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال حکم تبصره ذیل ماده 42 آیین‌نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات


رأی شماره 86، 87، 88 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تبصره بند یک و تبصره بند 3 بخشنامه شماره 22400 41 2 مورخ 6 6 1375


رأی شماره 79 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعمال ماده 53 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه


اصلاح ماده (17) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت


اصلاح بند (4) تصویب‌نامه شماره603 ت15360هـ مورخ 26 1 1375


اصلاح تصویب‌نامه شماره 37646 ت30944هـ مورخ 5 8 1383