×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهر محمودآباد


اصلاح تبصره (1) ماده (9) اصلاحی آئین نامه اجرائی بیمه خدمات درمانی خویش فرمایان


اصلاح آئین نامه اجرائی آموزشگاه های رانندگی


آئین نامه اجرائی قانون تغییر حوزه انتخابیه داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی


تصویبنامه راجع به تفویض اختیارات هیئت وزیران به وزیران عضو هیئت عالی واگذاری


تصویبنامه راجع به تضمین بازپرداخت تسهیلات اعتباری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی


تصویبنامه در خصوص تسهیلات و وجوه اداره شده به منظور جبران خسارات ناشی از برف استان گیلان و سقف کمکهای بلاعوض


بخشنامه در ارتباط با قاچاق کالاهای دارویی ، بهداشتی ، خوردنی و آشامیدنی


اصلاح تصویبنامه شماره58352 ت25960هـ مورخ27 12 1380 موضوع آئین نامه اجرائی بند(5) جزء(ب ) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد(72) و(77)و تبصره ماده (76) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76)


قانون قرارداد جامع همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا


مصوبه شورایعالی اداری راجع به تغییرات شاخصهای اختصاصی ارزیابی عملکرد وزارت امور خارجه


قانون پروتکل اصلاحی و متمم موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین


آئیننامه تعرفه های خدمات خاص پزشکی قانونی-


اصلاح ماده (33) اساسنامه شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران


اصلاح ماده (11) اساسنامه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک (شرکت مادرتخصصی)


تصویبنامه درخصوص اصلاحات تقسیماتی در استان فارس


آئین نامه اجرائی ماده (11) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


آئین نامه اجرائی بند (ی) ماده (52) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


آئین نامه مربوط به انتخاب اعضای هیات های تشخیص


آئین نامه مربوط به انتخاب اعضای هیات های حل اختلاف