×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.

انتقال بخش زرین آباد از میمه به پهله


ایجاد شهرستان مغان بمرکزیت (بیله سوار)


حق عضویت دولت ایران در گروه مشورتی بین المللی تحقیقات کشاورزی رسمی کشور


آئین نامه لایحه اصلاحی قانون اصلاحات ارضی


أئین نامه اجرائی قانون فروش اجناس ممنوعه


اصلاح تبصره یک ماده یک تصویب نامه شماره 11068 - 13 5 36


آئین نامه حفظ جان کودکان ار خطر حوض و استخر و آب انبار


قانون اصلاحات ارضی


تصویبنامه در مورد نحوه مطالبه و وصول مالیات


آئین نامه پیشگیری و مبارزه با آتش سوزی در کارگاهها


آئین نامه اصلاحی آئین نامه سینماها و موسسات نمایشی


تصویبنامه در مورد عوارض مورد مطالبه شهرداری تهران


تکمیل ماده 60 آئین نامه 19056 بتاریخ 26 10 1322 مزایا


آئین نامه حفاظت در مقابل خطرات وسایل انتقال نیرو


طرح اصلاحی آئین نامه ثبت شرکتها


آئین نامه راجع بالحاق یک تبصره بماده 6 آئین نامه قانون تجارت


الحاق یک به ماده 2 آئین نامه کارشناسی در امور مربوط به لایحه قانونی مالک و مستاجر


اصلاح ماده 37 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی


تصمیم قانونی دایر بانتخاب آقایان حسین یوسفی و دکتر حبیب الله دادفر نمایندگان مجلس شورایملی بسمت نظار ت اندوخته اسکناس


آئین نامه کار آموزی و افزایش مهارت