×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.

قانون شرایط اساسی امتیاز نفت شمال به یک کمپانی معتبر مستقل آمریکایی ( اتازونی )


قانون امتیاز ایجاد کارخانه کبریت سازی آذربایجان


قانون موقت راجع به تصرفات در قانون اصول محاکمات حقوقی


قانون ثبت اسناد و املاک


قانون موقتی تعیین مجازات اداری برای عدم رعایت مواد 253 و 445 و 446 و 447 اصول محاکمات حقوقی


قانون موقتی رسیدگی به شکایات از احکام صادره از محاضر شرعیه


قانون موقت امتحان حکام و صاحبان مناصب و اجزا و مستخدمین عدلیه


قانون متمم قانون جزا عمال دولتی


قانون اجازه تشکیل کمیسیون دوازده نفری برای تهیه و تصویب لایحه قانون موقت جزا


ماده الحاقیه به قانون استقراض مصوب 31 جوزا 1302


قانون اجازه استقراض پنج میلیون دلار و مذاکره استقراض سی و پنج میلیون دیگر از بانکهای آمریکایی ( اتازونی )


قانون نسخ قانون ثبت اسناد مورخه 1329


قانون اجرای ماده 38 قانون استخدام کشوری در مورد حکام محاکم


قانون استخدام حکام محاکم عدلیه و صاحب منصبان پارکه


قانون تشکیل اداره خزانه داری کل


قانون متحدالشکل نمودن البسه اتباع ایران در داخله مملکت


قانون استعمال البسه وطنی


قانون اجازه پرداخت مستمریات


قانون اصلاح قانون اول جدی 1301 راجع به کاپوتاژ و منع خروج طلا و نقره


قانون منع خروج طلا و نقره از سرحدات