×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی (زراعی) سال 1393 ـ 1392


قانون پیگیری حقوقی ـ سیاسی نقش و دخالت آمریکا و انگلیس در کودتای 28 مرداد 1332 علیه دولت ملی ایران


نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول(85) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»


اساسنامه شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت


تصویب‌نامه در خصوص تعیین پیش‌دریافت برای واردات کالاها و خدمات


تصویب‌نامه در خصوص تشکیل مجامع عمومی بنگاه‌های موضوع بند (9ـ27) قانون بودجه سال 1392 کل کشور


مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهرهای پارسیان و کوشکنار


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی شهر مریوان


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر گرگان


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص احداث شهرک مسکونی الغدیر یزد خارج از حریم شهر یزد


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر دلند


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر حاجی‌آباد


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تغییر کاربری اراضی بنیاد تعاون ناجا شهر تبریز


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر مراوه تپه


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر رامیان


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر شوقان


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح موضعی در حریم شهر کوهسار


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق اراضی به محدوده یزد


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی تهران (تغییر کاربری اراضی واقع در شمال غرب میدان ونک)


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اقدامات غیرمجاز در جنگل ناهارخوران گرگان