×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهرخان‌ببین


تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محمد ابراهیم امین به عنوان رییس کل بیمه مرکزی ایران


نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر امین شهر


رأی شماره عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه نودو پنجمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان مبنی بر اخذ کارمزد و جریمه تأخیر تأدیه برای چکهای برگشتی


رأی شماره 362 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 21 ای اسلامی شهر اراک با عنوان عوارض سالانه بانکها و مؤسسات مالی اعتباری


رأی شماره 374 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع رابطه استخدامی کارکنان قراردادی به موجب قراردادهای انجام خدمت مشخص با مدت معین


تصویب‌نامه درخصوص تعیین بسته اجرایی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری


مصوبه شورای‌عالی‌شهرسازی و معماری ایران درخصوص الحاق به‌محدوده طرح جامع شهر حاجی‌آباد


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر لپوئی


آیین‌نامه اجرایی قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق اراضی کشت و صنعت فتح‌المبین به محدوده شهر کاشان


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح مجموعه شهری اصفهان


مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص تهیه طرح ICZM برای جزیره‌هندورابی


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی سنندج


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تغییر نام ناحیه طبس


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر اینچه‌برون


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اصلاح حریم شهر جدید پردیس


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی تهران (تعاونی مسکن مجلس شورای اسلامی در سوهانک)


رأی شماره 360 هیأت عمومی دیوان وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، موضوع تصویب‌نامه شماره 14287 ت16295