×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.

اصلاح آئین نامه قانون کیفر گرانفروشان


الحاق تبصره به ماده 29 اصلاحی آئین نامه دفتر اسناد رسمی


اصلاح ماده 111 آئین نامه ثبت املاک


اصلاح ماده 36 آئین نامه اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی


اصلاح عبارتی در تبصره یک ماده 120 آئین نامه قانون ثبت


الحاق یک تبصره به ماده 20 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی


طبع و انتشار اعلانات موضوع تبصره 1 ماده 120 آئین نامه قانون ثبت


اصلاح تبصره 1 ماده 120 آئین نامه قانون ثبت


آئین نامه سازمان فنی اداره کل راه شوسه و مشاغل و مراحل خدمت مهندسین ادارات تابعه آن


آئین نامه دفتر ثبت تجارتی


آئین نامه تشکیل اتحادیه ها


اساسنامه انجمن ملی تربیت بدنی و پیشاهنگی ایران


تصویبنامه در مورد تشکیل شورای عالی فنی در وزارت راه


آئین نامه شورای عالی عمران و اصلاحات


آئین نامه شورای عالی تبلیغات


آئین نامه تشکیل هیئت داوری و حل اختلاف


تصویبنامه در مورد تاسیس شهرداری در بخش درود تابع بروجرد


آئین نامه اصلاحی قانون تشدید مجازات اشخاص بدسابقه و شرور


آئین نامه قانون اصلاح توسعه معابر


آئین نامه اعطاء نشان و مدال کشاورزی