×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.

قانون راجع به اجازه پرداخت بیست میلیون ریال برای کمک به سیل زدگان و جبران خسارت وارده به آنها


تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دائر به اجازه استخدام دویست و شصت و هشت نفر برای رفع احتیاجات دانشکده های پزشکی ، ادبیات و کشاورزی شهرستانها


قانون راجع به اراضی دولت و شهرداری در شهر اصفهان


قانون راجع به معافیت املاک مزروعی جدیدالاحداث و مستغلات جدیدالبنا مرزنشینان تا شعاع 72 کیلومتر


قانون مربوط به اجازه تمدید مدت فرمانداری نظامی در شهرستان تهران


قانون مربوط به تمدید مدت اجرا قانون مصوب 1334 12 22 تا آخر اسفند ماه 1335


قانون راجع به اجازه پرداخت تفاوت اضافات سال 34 کارمندان دون پایه و خدمتگزاران جز وزارتخانه ها و ادارات دولتی


قانون راجع به اجازه استفاده از بقیه پنج میلیون ریال اضافه اعتبار سال 1333 وزارت کشور


قانون راجع به اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزارت دادگستری پس از تصویب کمیسیونهای مشترک دادگستری مجلسین


تصمیم قانونی دائر به انتخاب دو نفر جهت عضویت شورای عالی نفت


تصمیم قانونی دائر به انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسکناس


قانون راجع به برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم دکتر محمدحسن مافی استاد دانشگاه تهران


قانون راجع به تمدید خدمت افسری وظیفه از یک سال به یک سال و نیم


تصمیم متخذه کمیسیون بودجه در مورد موظفین و بازماندگان بازنشستگان قبل از سال 25


قانون مربوط به پرداخت مستمری به وراث افسران و درجه داران و همردیفان و سایر مستخدمین ارتش که در راه انجام وظیفه تلف یا کشته شده اند


آیین نامه اصول تشکیلات و وظایف هیات عالی حل اختلاف مالی موضوع ماده 41 قانون قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر


آیین نامه جرایم مالیاتی موضوع ماده 17 قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر


آیین نامه هزینه های قابل قبول و استهلاک موضوع تبصره 1 ماده 6 قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر


آیین نامه طرز تشخیص و رسیدگی هیات کارشناسی مستغلات موضو ع تبصره 1 ماده 9 قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر


آیین نامه تعیین نرخ اجناس مشمول مالیات و ممیزی املاک مزروعی موضوع تبصره 5 ماده 10 قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر