×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.

تصویبنامه راجع به تقسیمات کشوری در شهرستان قائنات


اصلاح ماده ( 7 ) تصویبنامه موضوع طرح ریزی و مدیریت مجموعه شهری تهران و سایر شهرهای بزرگ کشور


تصویبنامه راجع به قرارگرفتن شرکت سهامی تولیدی تجهیزات ایمنی راهها


تصویبنامه درخصوص سهام قابل فروش( 4 ) شرکت زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران


تصویبنامه درخصوص سن فرسودگی خودروها


اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی


اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی تولید محصولات کشاورزی ، دامی و منابع طبیعی


اصلاح اساسنامه شرکت عمران شهرهای جدید ( مادر تخصصی )


ابطال موادی از آئین نامه اجرائی قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر


اساسنامه شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران


اصلاح بند ( 14 ) ماده ( 18 ) اساسنامه شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی


تصویبنامه درخصوص تبدیل روستای چوبر به شهر


تصویبنامه راجع به الحاق روستای احمدآباد در استان مرکزی به بخش آوج شهرستان بوئین زهرا


تصویبنامه درخصوص تقسیمات کشوری در شهرستان قزوین


تصویبنامه درخصوص اجرای فوری تعهدات موسسات و شرکتهای دولتی


تصویبنامه راجع به تقسیمات کشوری در آذرشهر


تصویبنامه راجع به ادغام روستاهای قباکلکی ، داودی ، کشک تو از توابع دهستان باغک بخش مرکزی شهرستان تنگستان


تصویبنامه درخصوص تبدیل روستای کوراییم به شهر


تصویبنامه راجع به تاسیس دهستان تشان غربی به مرکزیت روستای آب امیری در تابعیت بخش مرکزی شهرستان بهبهان


تصویبنامه درمورد تبدیل روستاهای گرمدره و خادم آباد قدس به شهر