×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.

اصلاح اساسنامه شرکت سهامی سازمان انرژیهای نو ایران (سانا)


اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران


اصلاح اساسنامه شرکت سهامی توسعه منابع آب و خاک سیستان


اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید ، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)


اصلاح ماده(1) آئین نامه اجرائی بند (چ) تبصره(4) قانون بودجه سال1383


تصویبنامه راجع به تشکیل کمیسیون مشترک بین ایران و سنگال


تصویبنامه راجع به افزایش سرمایه شرکتهای مادر تخصصی دربانک صنعت و معدن به گونه ای که سهم دولت در بانک موصوف بیش از سهم هر یک از دو شرکت فوق باشد


اساسنامه شورای گسترش حوزه های علمیه


اصلاح تبصره الحاقی ماده ( 8 ) آئین نامه اجرائی ماده ( 88 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت


اصلاح آئین نامه اجرائی ماده ( 54 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


اصلاح تبصره الحاقی ماده ( 12 ) آئین نامه مالی ، معاملاتی ، استخدامی و نظام پرداخت سازمان تعزیرات حکومتی


تصویبنامه در مورد کاهش سود بازرگانی گوشت مرغ


تصویبنامه راجع به تفویض اختیارات هیات وزیران به اکثریت وزیران عضو شورای عالی میراث فرهنگی درخصوص واگذاری زمین در مورد طرحهای مربوط به میراث فرهنگی و گردشگری


اصلاح آئین نامه شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کارگروههای تخصصی


تصویبنامه راجع به شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی راه آهن جمهوری اسلامی ایران


تصویبنامه راجع به جدول اصلاحیه بودجه سال 1382 سازمان منطقه آزاد کیش


تصویبنامه راجع به الحاق شرکت مادر تخصصی سازمان توسعه راه های ایران به زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور


اصلاح تصویبنامه راجع به انتخاب نمایندگان ویژه رئیس جمهورجهت تصمیم گیری در مورد نحوه اجرای بند ( ذ ) تبصره ( 5 ) قانون بودجه سال 1383


دستورالعمل شهرداری مشهد که حل و فصل بخشی از تخلفات ساختمانی را به کمیسیون توافق و تسهیلات محول نموده است مغایر قانون است


اختلاف نظر دادستانی نظامی و دادگاههای عمومی در صلاحیت رسیدگی به جرائم ، قابل طرح در دیوان عالی کشور میباشد