×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.

تفویض اختیار تصویب تغییر نام دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به شورای گسترش دانشگاه ها


تصویبنامه راجع به ستاد راهبری بازسازی بم


تصویبنامه در خصوص افزایش سرمایه شرکت ملی نفت ایران


صدور قرار مجرمیت توسط بازپرس بدون اخذآخرین دفاع و موافقت دادستان با این قرار تخلف است


انجام مراسم قسامه با اینکه مورد از موارد لوث نبوده و صدورحکم سه ماه حبس برای متهم به قتل تحت عنوان شرکت درمنازعه بدون تفهیم این اتهام و بدون اخذدفاع وآخرین دفاع متهم ، تخلف است


تشکیل دادگاه بدون ذکرتاریخ و بدون اخذ آخرین دفاع ، تخلف است


تشکیل جلسه دادگاه بدون ابلاغ وقت به متهم و صدور حکم بدون دفاع و اخذ آخرین دفاع متهم تخلف است


رئیس دادگاه در احضار متهم بدون ارسال احضاریه و در چگونگی تحقیق ازوی و درعدم اخذ آخرین دفاع ازمتهم وعدم اعلام ختم رسیدگی مرتکب تخلف شده است


اصلاح بند ( ب ) ماده ( 12 ) آئین نامه تعیین تعرفه خدمات کنسولی


اصلاح آئین نامه نحوه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده


اصلاح آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو


تصویبنامه راجع به قرار گرفتن شهرستانهای اندیمشک و دزفول و بخش گتوند در قلمرو جغرافیایی مناطقی که شاخصهای توسعه آنها زیر شاخص میانگین کشور است


اصلاحیه آئین نامه اجرائی قانون تسهیلات استخدامی ویژه فرزندان شاهد


تصویبنامه در مورد ماموریت مستخدمان رسمی وزارت آموزش و پرورش به موسسه آموزش از راه دور


قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح


شرایط احراز مدیریت مدارس


دانش آموزان شرکت کننده در مسابقات علمی ، فرهنگی ، هنری ، مهارتی و ورزشی و اردوهای آن


اجازه ارائه شیوه نیمسالی واحدی نظام جدید متوسطه در سال تحصیلی 1383 1382


نحوه استفاده دانش آموزان اقلیت های مذهبی شاغل به تحصیل در مدارس عادی از تعطیلات اعیاد مذهبی و مناسبت های ویژه


مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش در مورد نحوه ادامه تحصیل دانش آموزان شهرستان بم