×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.

قانون راجع به واگذاری دو فروند هواپیمای گمرک به باشگاه خلبانی کشوری


اصلاح مواد 16 و 23 آیین نامه استخدامی کارمندان فنی اداره کل راه


قانون اجازه تحصیل اعتبار برای تامین قسمتی از هزینه های عمرانی کشور


لایحه مربوط به تعیین عوارض بندری کشتیها و شناورهای کمتر از 15 تن ظرفیت


قانون اصلاح تبصره 2 ماده 22 و ماده 24 قانون امور گمرکی و تبصره های آن


قانون موافقتنامه همکاری در زمینه جهانگردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فدرال اتریش


قانون موافقتنامه حمل و نقل بین المللی از طریق جاده بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری خلق بلغارستان


تعهد اعتبار سنوات آتی طرح (ساختمان شاهراه قم - اراک - بندر شاهپور)


اجازه تامین اعتبار روکش آسفالت باند و تاکسی روهای فرودگاه مهرآباد


قانون مربوط به موافقتنامه راجع به سرویسهای حمل و نقل هوایی بازرگانی منعقده بین دولتین ایران و سوئد


قانون مربوط به موافقتنامه راجع به سرویسهای حمل و نقل هوایی بازرگانی منعقده بین دولتین ایران و نروژ


قانون مربوط به موافقتنامه راجع به سرویسهای حمل و نقل هوایی بازرگانی منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت هلند


قانون مربوط به عهدنامه بازرگانی و دریانوردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت هند


قانون اجازه مبادله موافقتنامه سرویسهای حمل و نقل هوایی بازرگانی منعقده بین ایران و ترکیه


قانون اجازه مبادله موافقتنامه سرویسهای حمل و نقل هوایی بازرگانی منعقده بین ایران و دانمارک


قانون تعرفه گمرکی


قانون سازمان ادارات فنی وزارت راه


قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی به موافقتنامه مربوط به علائم دریائی


قانون اجازه مبادله عهدنامه اقامت و تجارت و بحرپیمایی منعقده بین دولتین ایران و سوئد


قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت و قرارداد اقامت و قرارداد تجارتی و گمرکی و بحرپیمایی منعقده بین دولتین ایران و آلمان