×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.

آئین نامه اجرائی خروج محصولات فرهنگی و هنری


تصویبنامه راجع به جزء ( 1 - 4 ) بند ( ح ) تبصره ( 21 ) قانون بودجه سال 1382 کل کشور


تصویبنامه راجع به ماده ( 10 ) موافقتنامه بین دولتی راجع به کریدور ( دالان ) حمل ونقل بین المللی شمال - جنوب ، - مصوب 1380


آئین نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از محل هدایای مستقل و حق التولیه ، حق النظاره ، اداره امور اماکن مذهبی


تصویبنامه در مورد تحقق برنامه های عمرانی در سیستان


آئین نامه اجرائی قانون ایجاد تسهیلات برای خرید ، احداث ویا تکمیل خوابگاهای دانشجویان


تصویبنامه در خصوص بند ( ن ) تبصره ( 21 ) قانون بودجه سال 1382 کل کشور


آئین نامه اجرائی بند ( س ) تبصره ( 3 ) قانون بودجه سال 1382 کل کشور


آئین نامه شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کار گروههای تخصصی


تصویبنامه در مورد فهرست کمیسیونهای مشترک اقتصادی با سایر کشورها


افزایش اعضای بند10 ماده 5 آئین نامه شورای پژوهش علمی کشور


اصلاح ماده 15 اساسنامه فرهنگستان هنر


تصویبنامه در خصوص انتقال سهام شرکت ذوب آهن ، فولاد خوزستان ، فولاد مبارکه ، فولاد ( آسکوتک )


تصویبنامه راجع به الحاق ماده ( 5 ) به آئین نامه اجرائی موضوع تصویبنامه شماره 41636 ت 23723ه مورخ 1379 9 19


تصویبنامه در خصوص شرکتها وموسسات دولتی و عمومی که مدیریت یا مالکیت بخشی از سهام آنها در اختیار یا متعلق به دولت می باشد


مصوبه شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران راجع به طرح جامع شهر خلخال


تصویبنامه در مورد اصلاح آئین نامه صندوق تامین معذوریت از کار و از کار افتادگی و وظیفه اعضای جهاد سازندگی


آئین نامه اجرائی بند ( ل ) تبصره ( 21 ) قانون بودجه سال 1382 کل کشور


تصویبنامه در مورد گشایش سرکنسولگری دولت انتقالی اسلامی افغانستان دولت انتقالی اسلامی افعانستان در شهر زاهدان


تصویبنامه راجع به تسهیل وتسریع در تحقق ماموریتها وبرنامه های شرکت سهامی توسعه منابع آب و خاک سیستان