×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.

اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 کل کشور


اصلاح تصویب‌نامه تشکیل شورای عالی هماهنگی حمل و نقل و ایمنی کشور


اصلاح تصویب‌نامه شماره 68082 ت36899هـ مورخ 31 4 1386


اصلاح ماده (2) تصویب‌نامه شماره 247285 ت47050هـ


اصلاح تصویب‌نامه شماره 202983 ت48620هـ مورخ 17 10 1391


الحاق وزیر نیرو به ترکیب شورای سیاستگذاری ملی و هماهنگی دستگاههای اجرایی در زمینه مالکیت معنوی


تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور نسبت به ایجاد معاونت طب سنتی ایرانی بخش دوم


تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور نسبت به ایجاد معاونت طب سنتی ایرانی ـ اسلامی بخش یک


آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (104) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران


تصویب‌نامه درخصوص تعیین سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان دستگاه اجرایی طرف عضویت در مؤسسه منطقه‌اای استانداری


قانون اصلاح قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع بین‌المللی انرژی


قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر کنگاور


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص روستاهای واقع در حریم شهر جهرم


رأی شماره 88 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه برخورداری اشخاص از حقوق مالکانه در تعیین وضعیت


رأی شماره 87 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال جزء (ز) و جزء (ی) بند 7 مصوبه شماره


آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات


اصلاحیه رأی شماره 422 الی 427 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


رأی شماره‌های 61 ـ 65 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تبیین مرجع صالح به تشخیص و تطبیق کار و مشاغل سخت و زیان‌آور


تصویب‌نامه درخصوص دایرنمودن فرمانداری ویژه در شهرستان آمل