×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.

صرف شکایت بفرض وجود، دلیل بر صحت آن نبوده ونمی تواند طبق ماده 18 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا موجب تعلیق گردد


چون شاکی خصوصی از اشخاص مذکور در ماده 75 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب آذر1334 نیست که بتواند از رای صادره تقاضای تجدید نظرنماید


دادیار انتظامی کانون وکلاء اقدام کارگشای دادگستری به وکالت در خارج از حوزه شهرستان ماذون به کارگشائی را ، تخلف تشخیص داده است


متهم پرونده کیفری علیه وکیل خود به کانون وکلاء، بعنوان عدم ابلاغ استعفای وکیل به نامبرده شکایت نموده


آئین نامه جایگزینی و امحای تاکسی های فرسوده


دلیلی هم در پرونده مشاهده نشد که وکیل مزبور بیش از مبلغ مندرج در قرارداد مطالبه کرده باشد


چون حکم تعلیق از دادگاه انتظامی کانون صادر شده ، بالطبع پس از صدور حکم برائت (در مرجع کیفری ) بایستی در همان دادگاه مورد تجدید نظر قرار گیرد


دادسرای انتظامی کانون با این استدلال که اصولا این امرتوهین تلقی نمی شود اظهار نظر به منع تعقیب می نماید


مدافعات وکیل در جلسه دادرسی خارج از اصول و موازین قانونی نبوده ، و هیچ نوع حیله و تقلبی از ناحیه وی صورت نگرفته


کانون می تواند برای تشخیص حسن سابقه خدمت قضات دادگستری (متقاضی پروانه وکالت ) خلاصه پرونده کارگزینی آنان را مطالعه نماید


خارج از موعد قانونی ، اعتراض به این دادگاه واصل شده


دفتر ارزشیابی امور قضات صلاحیت اخلاقی اوراتایید کرده سوء شهرت نامبرده مسلم و محقق نیست


مسائل معنونه در اعلامات مذکور به ضرس قاطع دلالت برسوء شهرت او ندارد


قانون بازسازی وکلا ناظر بر وضعیت وکلائی است که دارای پروانه باشند


باتوجه به تقاضای تعلیق دادسرای ویژه روحانیت جهت رسیدگی به اتهامات وی تصمیم کانون وکلا بر رد تقاضای صدور پروانه وکالت برای متقاضی مزبور، بر خلاف قانون نبوده است


نامبرده مورد تایید عده ای از قضات نیز قرار گرفته ، چنین بنظر می رسد که اشکالی در اعطای مجدد پروانه به او وجود نداشته باشد


متقاضی پروانه وکالت در سمت بازپرسی به خرید و فروش ماشین و دلالی بوده


اصلاح آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی معدن


تصمیم کانون وکلا مبنی بر رد تقاضای صدور پروانه وکالت قاضی بازنشسته دادگستری بر اساس قانون نحوه اصلاح کانونهای وکلا دادگستری جمهوری اسلامی ایران


کانون بلحاظ عدم احراز حسن سابقه متقاضی ، صدور پروانه وکالت را برای او مجاز ندانسته