×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.

اصلاح موادی از آئین نامه تشکیل صندوق تعاون سردفتران و دفتر یاران دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1374


قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران


اصلاح تصویبنامه راجع به تسهیلات تبصره 3 قانون بودجه سال 1381


تصویبنامه در خصوص تعیین نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی


اصلاح اساسنامه ، تشکیلات و سازمان دهیاری ها


آئین نامه اجرائی قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت ، خرید و فروش ، نگهداری ، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب


فهرست عوارض موضوع ماده (3) آئین نامه اجرائی بند(الف ) ماده (50) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


اصلاحیه مواردی از ارقام مندرج در قانون بودجه سال 1382 کل کشور


مصوبه شورای عالی اداری راجع به ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرائی


تصویبنامه راجع به حذف عبارت ( فرمان همایونی ) در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور- مصوب 1360


آئین نامه اجرائی بند(ب ) تبصره (10) قانون بودجه سال 1382 کل کشور


اصلاح آئین نامه اجرائی بند(الف ) تبصره (12) قانون بودجه سال 1382 کل کشور


تصویبنامه راجع به ترخیص کالاهای وارداتی


راه حل مشکلات و مسائل دانشگاه علوم پزشکی فاطمیه قم


اصلاح ، تکمیل و تفسیر مصوبه سیاستها ، حدود وظایف و نحوه فعالیت مراکز مجری آموزش های آزاد کشور


تصویبنامه در خصوص آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات


اصلاحیه آئین نامه فوق العاده های بدی آب و هوا ، محرومیت ازتسهیلات زندگی و محل خدمت


اصلاحیه آئین نامه اجرائی ماده (21) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت


تصویبنامه راجع به تعیین نماینده ویژه رئیس جمهور در خصوص قرارداد مشارکت برای احداث وبهره برداری آزاد راه تهران - شمال


اصلاح تصویبنامه راجع به شرکتهای زیر مجموع شرکت مادر تخصصی