×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.

تصویبنامه راجع به عرضه سهام دارای برنامه زمان بندی فروش


آئین نامه اجرائی توسعه و تقویت دوره های تحصیلی تکمیلی (مقاطع پی اچ دی و فوق تخصصی ) از محل اعتبارات ریالی - ارزی ردیفهای 113500 ، 31208696 ، 129105و31308702 قانون بودجه سال 1382 کل کشور


اصلاح ماده (9) اصلاحی آئین نامه اجرائی بیمه خدمات درمانی خویش فرمایان


آئین نامه تعیین مصادیق عملی شهید و خانواده های شاهد


تصویبنامه راجع به افزایش کلیه مستمری های بازنشستگی از کار افتادگی کلی ، جزئی


تصویبنامه در خصوص چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی


تصویبنامه در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در سال 1382


اساسنامه شرکت سهامی سازمان بهره وری انرژی ایران ( سابا )


اساسنامه شرکت سهامی سازمان توسعه برق ایران


اساسنامه شرکتهای سهامی آب و فاضلاب روستائی استان


تملک اراضی مورد نیاز واحدهای دولتی و شهرداریها منحصرا از طریق تنظیم سند انتقال توسط وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری به قایم مقامی مالک مستنکف امکان پذیر است


مدت خدمات ارفاقی از هر جهت بعنوان سابقه خدمت دولتی آنان شناخته شده است - لزوم هماهنگی حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران کشوری و لشگری


تصویبنامه راجع به چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب 1381


تصویبنامه در خصوص همترازی رئیس سازمان امور مالیاتی کشور


تصویبنامه راجع به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته


اصلاحیه دستورالعمل روش اجرائی و مدارک لازم جهت صدور رواید ورود با حق کار و همچنین صدور، تمدید و تجدیدپروانه کار اتباع خارجی موضوع ماده 11 آئین نامه اجرائی ماده 129 قانون کارجمهوری اسلامی ایران مصوب مورخ 1382 1 19 وزیر کار وامور اجتماعی


آئین نامه نحوه نظارت بر مصوبات شورای هماهنگی اجرائی اتباع بیگانه


اصلاحیه آئین نامه اجرائی ماده (94) قانون تنظیم بخش ازمقررات مالی دولت


آئین نامه نحوه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده


آئین نامه اجرائی بند(پ ) تبصره (20) قانون بودجه سال 1382کل کشور