×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.

شرایط استفاده صحیح از لوازم و تجهیزات و محصولات مختلف سمعی و بصری و برنامه های تصویری در قالب ویدئو


تلفیق برنامه های تحقیقاتی بخش های مختلف توسط شورای پژوهشهای علمی کشور در نظام برنامه ریزی پنج ساله دوم


قبول عضویت وزیر نیرو در شورای عالی آموزشهای علمی ـ کاربری


اصلاح مصوبه شماره 3516 د ش مورخ 1370 10 17 در مورد نامگذاری دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران


موافقت اصولی با دایر نمودن دوره کارشناسی ارشد مدیریت


اصلاح مجدد بند 1 ماده 2 آئین نامه انضباطی دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی


تشکیل ستاد برای استقرار جهاد دانشگاهی در خارج دانشگاه


قبول عضویت مشاور ریاست جمهور در امور بانوان و نماینده وزارت امور خارجه در شورای فرهنگی اجتماعی زنان


اصلاح آیین نامه شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان


شرکت نماینده شورای زنان در شورای مشترک کمیسیونهای 1 و 2 شورای عالی


نامگذاری دانشکده الهیات دانشگاه تهران « به نام شهید مفتح »


عضویت در شورای عالی جوانان


آئین نامه اجرائی کمیسیون مشورتی


نامگذاری دانشگاههای و موسسات آموزش عالی


تعیین روزهای خاص


بررسی و هماهنگی سیاستهای سینما ، تئاتر ، صدا و سیمای و مطبوعات


انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای فرهنگ و عمومی


تهیه طرح ایجاد هماهنگی در مدیریت امور فرهنگی و تصمیم گیریهای ارگانهای مختلف فرهنگی دولتی


تهیه کتابهای آموزش زبان انگلیسی توسط سازمان سمت


رای برائت قاضی مورد تعقیب بعلت عدم حصول قطع و یقین بر دلایل اثباتی در این امر صادر و اعلام می گردد