×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.

موضوع آراء متعارض و متناقض منتفی است


مدارک موجود همگی حکایت از قدمت بنای تجاری و سابقه تجاری قبل از مرداد سال 52 می باشد


لحاظ انتقاء اثر حکم اخیرالذکر موضوع تعارض منتفی گردیده است


مالکین اراضی واقع در شهرها و حریم آن مکلف به اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری گردیده اند


موضوع شکایت و خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب 14 و 15 دیوان عدالت اداری


موضوع شکایت و خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دهم دیوان عدالت اداری


مصوبات شورای عالی بانکها در اجرای بند ج قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران از طریق هیات 5 نفره موضوعاً منتفی شده میباشد


درخواست نقض بخشنامه داخلی شهرداری اهواز


ساختمان احداث شده با حداکثر تراکم مجاز در تاریخ صدور پروانه ساختمانی


از ناحیه اداره کار اعتراض موجهی نسبت به دادنامه بعمل نیامده است


موضوع شکایت و خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4و19 دیوان عدالت اداری


اصلاح آئین نامه اجرائی بندهای (الف ) و(ب ) ماده (49) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حدی که مبین عدم اعتبار عزل وکیل بدون شرط آن ضمن عقد خارج لازم است ، خلاف مقررات تشخیص داده می شود


صورتجلسه شورای نظارت بر گسترش شهر تهران که تبدیل مستحدثات داخل طرح را به مصارف دیگر ممنوع نموده خلاف ابطال میشود


تصویبنامه در خصوص روش و میزان سهام قابل واگذاری چهل ویک (41) شرکت زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی ساتکاب


اصلاحیه آئین نامه اجرائی بند الف ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366


اصلاحیه آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری


مصوبه شورای عالی اداری در مورد وظایف حوزه مرکزی و واحدهای استانی وزارتخانه های آموزش و پرورش ، راه وترابری ، کار و امور اجتماعی و تعاون


تاسیس مراجع شبه قضائی بدوی و تجدیدنظر به منظور رسیدگی به شکایت ازعملیات اجرائی موضوع ماده 50 قانون تامین اجتماعی غیرقانونی است


تصویبنامه در خصوص واگذاری مالکیت سهام متعلق به سازمان خصوصی سازی به صندوق ذخیره فرهنگیان