×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.

رأی شماره 1 146 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردیفهای 3 و 2 ذیل بند بخشنامه شماره 22985 6 38 ـ 17 5 1388 معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری خراسان رضوی


آیین‌نامه قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران


آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی


مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرت اساسی بندرعباس (افزایش حریم)


رأی شماره664 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده18 مصوبه شماره6239 ش ق ـ 14 11 1387 شورای اسلامی شهر قم مبنی بر وضع 3درصد عوارض حق‌النظاره خدمات مهندسی برای سالهای 1388 و 1387


رأی شماره 667 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 مصوبه شماره 229938 ت42196ک ـ 20 11 1388 وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی دولت الکترونیک


اصلاح تصویب‌نامه شماره 40867 ت27402هـ مورخ 22 8 1381


آیین‌نامه اجرایی تبصره (1) ماده (15) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی


قانون اصلاح ماده (53) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران


نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»


رأی شماره 606 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند2 مصوبات جلسه مورخ 30 11 1387 شورای سیاستگذاری بازیهای رایانه‌ای مبنی بر اخذ مبلغ 1000 ریال برای هر قطعه هولوگرام بازیهای خارجی


رأی شماره 665 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 509 ـ 16 7 1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


رأی شماره773 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع 1ـ ابطال اصلاح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی، موضوع مصوبه شماره 96692 ت42496هـ ـ 15 5 1391 هیأت وزیران 2ـ ابطال ابلاغ انتصاب شماره 105134ـ 14 6 1391 آقای سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل


رأی شماره 621 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 3106 2 ش ـ 18 7 1383 شورای اسلامی شهر مشهد


رأی شماره 619 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق تبصره ماده یک آیین‌نامه نحوه ایجاد مجتمع‌های صنفی،موضوع مصوبه شماره 120308 ت39725ک ـ 17 7 1387 وزیران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف و ابطال ماده2 و تبصره ماده 6 و ماده 5 و تبصره آن و تبصر


مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص شرح وظایف و اختیارات و اعضای «کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور»


مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص «طرح‌های کلان مرکز ملی فضای مجازی کشور جهت تدوین لایحه بودجه 1392»


تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان خوزستان


قانون موافقتنامه همکاری حقوقی و قضائی در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق


رأی شماره 613 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند4 بخشنامه شماره 160 31 د ـ 13 11 1388 سازمان تأمین خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ارائه اصل مدارک و مستندات