×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.

لایحه قانونی اجازه واگذاری خانه های سازمانی شهربانی جمهوری اسلامی ایران


لایحه قانونی مربوط به تعیین تاریخ اجرای لایحه قانونی راجع به تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش


لایحه قانونی راجع به نحوه واگذاری اموال شرکت کارخانجات خانه سازی ایران در شیراز


لایحه قانونی راجع به افزایش یا کاهش اعتبار ردیفهای ذیل دستگاههای اجرائی و ردیف های منظور در هزینه های متفرقه بهره و کارمزد وامها و باز پرداخت دیون قسمت چهارم قانون بودجه سال 1358


لایحه قانونی راجع به ادامه سال مالی 57 کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری ملی شده تا 1358 3 17


لایحه قانونی راجع به ترمیم خرابیهای ناشی از سیل و بازسازی و کمک به توسعه استان خوزستان


لایحه قانونی راجع به پرداخت حق الزحمه کارکنان اجرائی کلاسهای ابتدائی شبانه (سواد آموزی)


لایحه قانونی الحاق چند تبصره به لایحه قانونی راجع به پرداخت پاداش به کارکنان دولت در سال 58


لایحه قانونی راجع به شمول مقررات قانون استخدام کشوری به سازمان ملی حفاظت آثار باستانی - تالار رودکی - مرکز اسناد فرهنگی آسیا - تأتر شهر


لایحه قانونی راجع به تامین اعتبار جهت پرداخت به افراد بیکار در قبال انجام کار محوله


لایحه قانونی راجع به اصلاح ماده هشت اساسنامه طرح جهاد سازندگی در روستاها


لایحه قانونی راجع و به صدور احکام مربوط به حقوق و پرداخت حقوق و مزایای استانداران و معاونان آنان و همچنین فرمانداران و بخشداران که دارای سابقه خدمت دولتی نیستند


لایحه قانونی راجع به تأسیس دفتر موقت در کشور سوئیس برای خرید دارو و لوازم پزشکی مورد نیاز فوری


لایحه قانونی راجع به واگذاری لوازم و کالاها و تجهیزاتی که قبلا وسیله حزب منحله سابق رستاخیز سفارش داده شده به شهرداری تهران و معافیت کالاهای مزبور از پرداخت سود بازرگانی و حقوق و عوارض گمرکی


لایحه قانونی افزایش تعرفه حقوق و عوارض بندری


لایحه قانونی راجع به اداره واحدهای آموزشی غیر دولتی بصورت دولتی


لایحه قانونی راجع به اجازه اعطای پانصد میلیون ریال وام به صندوق تعاون صنفی


لایحه قانونی راجع به اجازه بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد افزایش حقوق وظیفه بانو مرآت الملوک جهانسوزی همسر مرحوم استاد غلامرضا رشید یاسمی


لایحه قانونی الحاقی به لایحه قانونی راجع به در اختیار قرار دادن جمعا چهار میلیارد ریال بعنوان تنخواه گردان بشرکت بازرگانی دولتی بمنظور ورود دارو و برنج


لایحه قانونی مربوط به حق کشیک و اضافه کار و پول نهار و شام کشیک کارکنان گمرک ایران