×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.

قانون انحصار دولتی دخانیات


قانون اصلاح ماده 2 قانون اصلاح انحصار دخانیات


قانون واگذاری ششدانگ یک باب عمارت و باغچه به جمعیت حمایت آسیب دیدگان از سوختگی جهت ساختن بیمارستان


قانون اجازه فروش مصنوعات آموزشگاههای حرفه ای تا میزان یک صد هزار ریال بدون رعایت آیین نامه معاملات دولتی


قانون اصلاح بعضی از مواد قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی


قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشیه از تصادفات رانندگی به وسیله نقلیه موتوری


قانون اجازه عدم استرداد وجوه پرداختی وزارتخانه ها به شهرداری بابت عوارض


قانون اجازه اشتغال فارغ التحصیلان دانشسرای عالی در دانشگاه های شهرستان ها


قانون اداره امور دانشکده صنعتی زیر نظر هیات امنا


قانون اضافه شدن یک تبصره به ماده 6 قانون خدمت نظام وظیفه مشمولین دیپلمه به بالا


قانون راجع به ترخیص مدالهای طلای موسسه اعتباری دانشگاه تهران با معافیت گمرکی


قانون اجازه استخدام 16 نفر فارغ التحصیل آموزشگاه عالی جنگل و مرتع


قانون اصلاح ماده 16 قانون معادن


قانون مربوط به اجرای قانون روش جدید سربازگیری


قانون اجازه فروش اراضی خالصه واگذاری به شهرداری زاهدان


قانون راجع به اجازه الحاق دولت ایران به عهدنامه بین المللی مربوط به برقراری مقررات متحدالشکل درباره حقوق ممتاز و رهن دریائی


قانون سازمان نقشه برداری


قانون راجع به دانشجویانی که خارج از کشور به تحصیل اشتغال دارند


قانون تعیین تکلیف مشمولین خدمت وظیفه عمومی متولد سالهای 1312 تا پایان 1324


قانون موسسات حمل و نقل و تعمیرگاه های اتومبیل و گاراژهای عمومی