×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.

قانون مربوط به اخذ یک هزارم از معاملات ثبتی جهت کمک به شیر و خورشید سرخ ایران


قانون حمایت کارمندان مسلول و پیش گیری بیماری سل


لایحه قانونی مربوط به اجازه تحصیل اعتبار از کشورهای متحده آمریکای شمالی و انگلستان


قانون اعزام فارغ التحصیلهای رتبه اول دانشکده ها و هنرسرای عالی به خارجه


قانون مربوط به اصلاح قانون آب و فاضلاب شهر تهران


قانون انجام لوله کشی آب و فاضلاب شهر تهران


قانون ترمیم حقوق فرهنگیان


قانون مربوط به دعوت کارمندان از کار برکنار شده در دولت سابق به کار


طرح قانونی الغا کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات


قانون راجع به اصلاح قانون تثبیت پشتوانه اسکناس


قانون راجع به تثبیت پشتوانه اسکناس


قانون راجع به حقوق معلم در تمام کشور


قانون راجع به الغا قوانین موقتی انحلال دیوان کشور و دادرسی و کیفر ارتش


طرح قانونی راجع به الغا و کان لم یکن بودن طرح قانونی مصادره اموال آقای احمد قوام


قانون اجازه برقراری حکومت نظامی در هشت منطقه از نقطه خوزستان برای مدت سه ماه


قانون اجازه برقراری حکومت نظامی در پالایشگاه کرمانشاه برای مدت سه ماه


قانون اجازه برقراری حکومت نظامی در شهرستان تهران برای مدت سه ماه


قانون اجازه برقراری حکومت نظامی در سراسر راه آهن ایران تا شش کیلومتری اطراف آن برای مدت سه ماه


طرح مربوط به مقررات اعلان حکومت نظامی


قانون تذکره