×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.

اصلاح تبصره یک ماده 120 آئین نامه قانون ثبت


اضافه نمودن مواد82-83-84-85 به آئین نامه کانون سردفتران


طرح آئین نامه نصب و ثبت اجباری علائم صنعتی بر روی بعضی از اجناس داروئی و خوراکی و آرایشی


آئین نامه اجرائی ماده 24 قانون کیفر بزه های مربوط به راه آهن


لغو تبصره ماده اول آئین نامه قانون تشدید مجازات اشخاص بدسابقه و شرور


قانون تشدید مجازات اشخاص بدسابقه و شرور


مسئولیت مدنی کارفرما درقبال خسارت ناشی از اعمال کارگران - راننده یا متصدی وسیله نقلیه مقصر در بروز حادثه ، مسئول پرداخت خسارت و دیه و تحمل کیفر می باشد


صلاحیت ذاتی - تعدد جرم - تعزیرات حکومتی


اگر وکیل دادگستری به عنوان مشاور با دستگاههای مورد نظر مقنن همکاری داشته باشد فقط به عنوان وکیل دعاوی می تواند در دعوی دخالت کند نه نماینده حقوقی


ورثه قائم مقام وثیقه گذار هستند - کفالت


اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر با اخذ تامین مناسب از محکوم له خواهد بود - مدت نگهداری تامین


طرحها و سیاستهای اجرائی برنامه تحول در نظام اداری


مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ادغام شرکت سهامی بازرگانی دولتی ایران در سازمان گسترش خدمات بازرگانی


تصویبنامه راجع به اعطاء وام ارزی و یا تسهیلات ریالی به پیمانکاران و سازندگان داخلی بخش غیر دولتی


قانون الحاق یک ماده به قانون دیوان محاسبات کشور مصوب 1361


قسم - برائت - قتل - حق الناس - قرار منع تعقیب


قاچاق کالا - شروع به قاچاق - مجازات شروع به جرم قاچاق


عوارض نیم در صد قراردادهای پیمانکاری - ابطال اجرائیه - رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری -صلاحیت دادگاه


اجاره - حق کسب و پیشه - قانون موجر و مستاجر مصوب سال 1356 در آبیک حاکمیت ندارد


صدور چک بلامحل - علم قاضی جعل - شبیه سازی امضاء