×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.

تنظیم قرارداد خرید خدمت با کارمندان بازنشسته برای سمتهای آموزشی دانشگاهی اشکالی ندارد


اشتغال کارمند دولت در جمعیت هلال احمر مغایر اصل 141 قانون اساسی است


کارمندی که از مرخصی بدون حقوق استفاده میکند نمیتواندمدیر عامل یا عضو هیئت مدیره شرکتهای خصوصی بشود


اصل 141 قانون اساسی شامل بازنشستگان نیست


کسیکه بعلت محکومیت جزائی از خدمت اخراج شده است درصورتیکه مشول لایحه عفو عمومی متهمان و محکومان جزائی باشدمیتواندمجددا استخدام شود


استرداد حقوق کارمندی که از دو دستگاه دولت حقوق گرفته است ممنوعیت قبول دو شغل و دریافت دو حقوق ملازمه با استرداد آن ندارد


استرداد حقوق از سردفتری که با حفظ سمت سردفتری بشغل قضائی منصوب شده و انجام وظیفه کرده است موردی نداردولی ازنظر انتظامی قابل تعقیب است


استخدام قاضی بازخرید خدمت شده درسایر وزارتخانه هاو سازمانهای دولتی بلامانع است


مدت تعلیق سردفتر اسناد رسمی ، از لحاظ بازنشستگی جزء سنوات خدمت او محسوب نمیشود


معلق بودن کارمند بعلت صدور کیفرخواست مانع اجرای قانون باز سازی در مورد او نیست


محکومیت اداری آثار تبعی ندارد


هرگاه سردفتری دارای محکومیت جنائی بوده ولی مجازاتش مشمول عفو شده باشد با توجه بماده 12 قانون دفاتر اسناد رسمی ابقاء او در شغل مذکور جائز نیست


هزینه دادرسی در دادگاههای حقوقی 2 برابر دادگاههای بخش سابق است


اگر کسیکه باید هزینه گواهی مطابقت رونوشت به اصل رابپردازد از پرداخت آن امتناع کند بوسیله ماموراجراء وصول خواهدشد


هرگاه دعوی تخلیه عین مستاجره توام با مطالبه اجورمعوقه مطرح شود هزینه دادرسی هر دعوی مستقلا باید پرداخت شود


معافیت بنیاد مستضعفان وسازمان بسیج مستضعفین و سپاه پاسداران از پرداخت هزینه دادرسی


رسیدگی پژوهشی نسبت بحکم رفع تصرف عدوانی صادر از دادسرا محتاج بپرداخت هزینه دادرسی است


جهاد سازندگی از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیست


اقامه دعوی در دادگاه مدنی خاص مجانی است وهزینه دادرسی ندارد


شرکت ملی گاز ایران از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیست