×

بانک قوانین ایران - صفحه 1270 از 1898 صفحه

اصلاح-تصویبنامه-شماره-53409-ت-22288-هـ-مورخ-1378-10-7

اصلاح تصویبنامه شماره 53409 ت 22288 هـ مورخ 1378 10 7

اصلاح-آئین-نامه-هیات-تشخیص

اصلاح آئین نامه هیات تشخیص

لغو-ماده-19-آئین-نامه-قانون-اوقاف

لغو ماده 19 آئین نامه قانون اوقاف

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.