×

بانک قوانین ایران - صفحه 1445 از 1898 صفحه

الزام-تحویل-مبیع-

الزام تحویل مبیع

بیع-کالای-فاسد-باطل-است

بیع کالای فاسد باطل است

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.