×

بانک قوانین ایران - صفحه 664 از 1898 صفحه

تایید-انتخاب-رئیس-دانشگاه-هرمزگان

تایید انتخاب رئیس دانشگاه هرمزگان

اساسنامه-مجتمع-عالی-علوم-و-معارف-اسلامی

اساسنامه مجتمع عالی علوم و معارف اسلامی

تفسیر-و-تکمیل-آئین-نامه-تشکلهای-اسلامی

تفسیر و تکمیل آئین نامه تشکلهای اسلامی

تایید-انتخاب-عضو-کمیسیون-مشورتی-شورای-عالی

تایید انتخاب عضو کمیسیون مشورتی شورای عالی

اساسنامه-موسسه-آموزش-عالی-باقر-العلوم

اساسنامه موسسه آموزش عالی باقر العلوم

تاسیس-مرکز-آموزش-عالی-ایرانگردی-و-جهانگردی

تاسیس مرکز آموزش عالی ایرانگردی و جهانگردی

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.