×

بانک قوانین ایران - صفحه 870 از 1898 صفحه

تصویبنامه-راجع-به-تبدیل-روستای-چکنه-به-شهر

تصویبنامه راجع به تبدیل روستای چکنه به شهر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.