×

بانک قوانین ایران - صفحه 925 از 1898 صفحه

در-دعوی-قتل-مدعی-علیه-باید-معلوم-و-مشخص-باشد

در دعوی قتل مدعی علیه باید معلوم و مشخص باشد

اقرار-صریح-متهم-،-عندالحاکم-فی-محکمه-است

اقرار صریح متهم ، عندالحاکم فی محکمه است

اقرار-متهم-موجب-اثبات-دعوی-قتل-است-

اقرار متهم موجب اثبات دعوی قتل است

هنگام-اجرای-قسم-نوع-قتل-ذکر-نشده-است

هنگام اجرای قسم نوع قتل ذکر نشده است

قاتل-در-میان-عده-ای-محصور-بوده-است

قاتل در میان عده ای محصور بوده است

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.