×

بانک قوانین ایران - صفحه 978 از 1898 صفحه

استناد-خواهان-به-مواد-412و417و421-ق-0م

استناد خواهان به مواد 412و417و421 ق 0م

از-مصادیق-ماده-408ق-0م

از مصادیق ماده 408ق 0م

خیار-ادعائی-بر-فرض-وجود-ساقط-گردیده-است

خیار ادعائی بر فرض وجود ساقط گردیده است

ماده-402-ق-0م-فوریت-دارد

ماده 402 ق 0م فوریت دارد

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.