×

بانک قوانین ایران - صفحه 479 از 1898 صفحه

دستورالعمل-تهیه-اطلاعات-ومدارک-پروژه

دستورالعمل تهیه اطلاعات ومدارک پروژه

شرح-خدمات-مشاور-کارفرما

شرح خدمات مشاور کارفرما

نظام-اجرایی-طرحهای-صنعت-نفت

نظام اجرایی طرحهای صنعت نفت

آئین-نامه-صدور-ضمانتنامه-ها-و-ظهرنویسی

آئین نامه صدور ضمانتنامه ها و ظهرنویسی

نحوه-پرداخت-مطالبات-مهندسین-مشاور

نحوه پرداخت مطالبات مهندسین مشاور

نحوه-برگزارش-مناقصات-بین-المللی

نحوه برگزارش مناقصات بین المللی

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.