×

بانک قوانین ایران - صفحه 1311 از 1898 صفحه

تشدیدمجازات-درمرحله-ادغام-احکام-متعدد

تشدیدمجازات درمرحله ادغام احکام متعدد

قتل-غیرعمدی-ناشی-ازحوادث-کارشبه-عمداست

قتل غیرعمدی ناشی ازحوادث کارشبه عمداست

تغلیظ-دیه-ارتباطی-به-نوع-قتل-ندارد

تغلیظ دیه ارتباطی به نوع قتل ندارد

اصلاحیه-ضوابط-اجرائی-بودجه-سال-1380کل-کشور-

اصلاحیه ضوابط اجرائی بودجه سال 1380کل کشور

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.