×

بانک قوانین ایران - صفحه 1653 از 1898 صفحه

در-جرائم-عمدی-متعدد-تعلیق-مجازات-جایزنیست

در جرائم عمدی متعدد تعلیق مجازات جایزنیست

قتل-عمد-

قتل عمد

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.