×

بانک قوانین ایران - صفحه 1826 از 1898 صفحه

قرارعدم-توجه-دعوی-تکلیف-قانونی-دادگاه-است

قرارعدم توجه دعوی تکلیف قانونی دادگاه است

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.