×

بانک قوانین ایران - صفحه 649 از 1898 صفحه

دادگاه-صلح-فارغ-از-رعایت-تشریفات-قانونی-نیست

دادگاه صلح فارغ از رعایت تشریفات قانونی نیست

وجاهت-تعقیب-انتظامی-مخصوص-به-قضات-شاغل-است

وجاهت تعقیب انتظامی مخصوص به قضات شاغل است

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.