×

بانک قوانین ایران - صفحه 947 از 1898 صفحه

اصل-141-قانون-اساسی-شامل-بازنشستگان-نیست

اصل 141 قانون اساسی شامل بازنشستگان نیست

محکومیت-اداری-آثار-تبعی-ندارد

محکومیت اداری آثار تبعی ندارد

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.