×

فروش کتاب قانون تامین اجتماعی-معاونت حقوقی و امور مجلس-دفتر قوانین و م

قانون-تامین-اجتماعی-معاونت-حقوقی-و-امور-مجلس-دفتر-قوانین-و-مقررات

قانون تامین اجتماعی-معاونت حقوقی و امور مجلس-دفتر قوانین و مقرراتشناسه محصول : 126

شرح

قانون تامین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مرتبط و قانون برنامه پنجم توسعه کتاب حاضر دارای سه بخش می باشد:در بخش اول قانون تامین اجتماعی مصوب 1354همراه با آخرین اصلاحات آن آمده است.در بخش دوم قوانین مرتبط با تامین اجتماعی آمده است.در این بخش سعی شده است گزیده ای از مهمترین قوانینی که در کنار قانون تامین اجتماعی مورد استفاده قرار می گیرد،همراه با اعمال آخرین اصلاحات در متن قانون درج گردد.بخش سوم شامل آیین نامه های قانون تامین اجتماعی و قوانین و مرتبط است که به ترتیب تاریخ درج شده است.

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.