فروش کتاب تحلیل حقوقی فسخ و آثار آن در قراردادهای دولتی - محمدرضا ادیب

تحلیل-حقوقی-فسخ-و-آثار-آن-در-قراردادهای-دولتی---محمدرضا-ادیبی

تحلیل حقوقی فسخ و آثار آن در قراردادهای دولتی - محمدرضا ادیبیشناسه محصول : 135

شرح

تحلیل حقوقی فسخ و آثار آن در قراردادهای دولتی - محمدرضا ادیبی قراردادهای دولتی علاوه برآنکه از نظر ماهوی از قواعد حقوق عمومی تبعیت می کنند، از یک سری قواعد اختصاصی و تشریفات خاص دیگری نیز تبعیت می نمایند که این قواعد در تفسیر و اجرای قراردادها و رسیدگی به اختلافات ناشی از آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است، در این کتاب به این قواعداختصاصی و تشریفاتی در سه فصل پرداخته شده است: در فصل اول کلیات و مفهوم، شرایط، آثار و مبنای فسخ بحث شده است در فصل دوم به بررسی فسخ قرارداد از دیدگاه شرایط عمومی پیمان و سایر قوانین و مقررات ناظر بر دستگاه های دولتی پرداخته شده و در فصل سوم آثار فسخ قراردادهای دولتی موردبررسی قرار گرفته است.

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.