فروش کتاب سلسله مباحث فقهی حقوقی عقد اجاره-دکتر اسدالله لطفی در فروشگا

سلسله-مباحث-فقهی-حقوقی-عقد-اجاره-دکتر-اسدالله-لطفی

سلسله مباحث فقهی حقوقی عقد اجاره-دکتر اسدالله لطفیشناسه محصول : 136

شرح

سلسله مباحث فقهی حقوقی عقد اجاره - دکتر اسدالله لطفی در کتاب حاضر ضمن اینکه مباحث مختلف عقد اجاره از قبیل: مشروعیت اجاره، اوصاف اجاره، شرایط و ارکان اجاره، انواع اجاره،خیارات دراجاره و اسباب انحلال اجاره تبیین وتحلیل گردیده است دیدگاهای فقهی و حقوقی و مبانی فقهی آن نیز بیان شده است.

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.