فروش کتاب نحوه عملی رسیدگی به جرائم چک، سفته و برات-منصور اباذری فومشی

نحوه-عملی-رسیدگی-به-جرائم-چک،-سفته-و-برات-منصور-اباذری-فومشی

نحوه عملی رسیدگی به جرائم چک، سفته و برات-منصور اباذری فومشیشناسه محصول : 138

شرح

نحوه عملی رسیدگی به جرائم چک، سفته و برات - منصور اباذری فومشی چک هم به صورت شکایت کیفری در دادسرا و محاکم کیفری قابل طرح و پیگیری است و هم با طرح دعاوی حقوقی در محاکم حقوقی قابل وصول است. این نوشتار در دو بخش تئوری و عملی تدوین یافته است، بخش اول بررسی تئوری مربوط به چک سفته و برات و بخش دوم نحوه عملی رسیدگی به شکایات و دعاوی اختصاص یافته و در بخش دوم با گردآوری آرای متعدد محاکم بدوی، تجدید نظر و دیوان عالی کشور تجربه و رویه علمی قضاوت گذاشته شده تا اندیشه های قضایی جان مایه علم حقوق شود و بر پویایی علم حقوق بیافزاید. مزیت این نوشتار بر روان نویسی و عملی نمودن علم حقوق قرار گرفته است.

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.